Search Home PrintPosturi

STIMAȚI VIZITATORI!

 

 

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ

JUDEȚUL HARGHITA

 

 

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş in conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT, pe perioada stării de alerta și până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

08.12.2020


REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR PUBLICATE, PRIN ANUNTUL   

NR. 5787/13.08.2020

19.08.2020

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş in conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează pe perioada stării de alerta și până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

14.08.2020

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş organizează concurs, conform Hotărârii nr.497/2010, pentru ocuparea a unui post de muncitor necalificat / durata nedeterminata.

17.01.2020

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş organizează concurs, conform Ordinului 869/2015, pentru ocuparea a unui post de Medic psihiatru, pe perioada nedeterminată

30.12.2019

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş organizează concurs, conform Hotărârii nr.497/2010, pentru ocuparea a două posturi de ingrijitor /durata nedeterminata.

09.12.2019

 

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş organizează concurs, conform Hotărârii nr.497/2010, pentru ocuparea a două posturi de infirmier /durata nedeterminata.

15.11.2019

Anunt selectie dosar pentru ocuparea unui post de economist debutant la Compartimentul RUNOS.

04.11.2019

organizează concurs pentru ocuparea postului de DIRECTOR MEDICAL 

organizează concurs pentru ocuparea unui post de economist debutant la Compartimentul RUNOS.

24.10.2019

 

organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat IV - fochist la Centrala termica.

02.10.2019

 

organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat IV - bucatar la Blocul alimentar.

20.09.2019

organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat IV - bucatar la Blocul alimentar.

26.08.2019

organizează concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitor la Sectia II Cronici.

22.08.2019

organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi de Asistent Medical.

22.08.2019

organizează concurs pentru ocuparea unui post de economist I la Compartimentul RUNOS.

08.07.2019

Anunț rezultat concurs 30.07.2019

organizează examen de promovare în grad profesional pentru functia de Economist IA la Compartimentul RUNOS.

05.06.2019

organizează concurs pentru ocuparea unui post de economist II la Compartimentul RUNOS.

05.06.2019

organizează concurs pentru ocuparea unui post de registrator medical

30.05.2019

ERATA

La anunțul nr. 3804 din 30.05.2019, pentru ocuparea unui post de registrator medical / durata nedeterminată, la Secția III acuți.

04.06.2019

Anunt amânare concurs asistent medical pr. si registrator medical.

04.06.2019

organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical pr.

30.05.2019

organizează concurs pentru ocuparea unui post de economist II la Compartimentul RUNOS.

08.05.2019

organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical la Serviciul de Management al Calitatii.

06.05.2019

organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical sef.

09.04.2019

organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat - ospătar.

02.04.2019

organizează concurs pentru ocuparea unui post de infirmier.

01.04.2019

organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi de asistent medical.

29.03.2019

Spitalul de Psihiatrie Tulghes organizează concurs, conform Hotărârii nr.497/2010, pentru:

- ocuparea unui post de muncitor calificat – ospătar pe durată nedeterminată.

- ocuparea unui post de muncitor calificat - frizer pe durată nedeterminată. 

11.02.2019

Anunt selecție dosare.

21.02.2019

Medic psihiatru, pe perioada determinată (24 luni).

14.01.2019

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ

 Scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului 869/2015 un post de:

Medic la Serviciul de Management al Calităţii, pe perioada determinată (24 luni).

11.01.2019

 

 

Anunțuri vechi


Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș organizează concurs, pentru ocuparea funcției de manager de spital, persoana fizică.

Anunț concurs

Cerere de înscriere

Bibliografie

Teme cadru

Dispoziție aprobare regulament

Rezultatul selecției dosarelor

Proiect de management Ec. Csibi Veronica

Proiect de management Ec. Morosanu Gabriel Ionut

REZULTATUL FINAL 

Rezultatul final după contestație

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Republicare. TITLUL VII: Spitalele

Ordinul 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice

Norma din 2006 privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice

Ordinul 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de Competenţă

Hotararea 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

Legea 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice *) - Republicată

Ordinul 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4

Ordinul 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

Ordinul 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului Public

Hotararea 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

MANAGEMENTUL SPITALULUI

 

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi de medic specialist - psihiatru

Anunt medic specialist psihiatru

Viata medicala nr. 45/09.11.2018 15.11.2018

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

organizează concurs

(conform Ordinului MSP nr.284 din 12.02.2007)

pentru ocuparea  postului de  - director financiar contabil

Anunt director financiar contabil

Metodologia de organizare si desfasurare a concursului/examenului. 

Metodologie format PDF

05.11.2018

Proces verbal selecție dosare.

27.11.2018

Proces verbal proba scrisă 

05.12.2018

Susținerea proiectului de specialitate

Interviul de selecție

10.12.2018

Rezultat final Director financiar contabil

11.12.2018

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

organizează concurs

Anunț concurs post ospătar (pag. 1 pag. 2)

Proces verbal selecție dosare. 17.12.2018

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

organizează concurs

Anunț Director medical 14.12.2018

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi de infirmier

Anunț (pag.1 pag.227.12.2018

Anunț rezultat final 14.01.2019

 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES

organizează concurs pentru ocuparea unui post de farmacist

Anunț 27.12.2018

 

 


   CORONAVIRUS (COVID-19)  |   IMPORTANT  |   Conducerea Spitalului/ Program Audiențe  |   Organigrama  |   Structura Spitalului  |   Informații publice  |   Persoane cu Dizabilități  |   Buletin legislativ  |   Drepturi şi obligaţii   |   Informații privind coplata  |   Informare Pacienți la Internare  |   Condiții de externare  |   Educație Sanitară Psihiatrie  |   Cabinet ambulatoriu  |   Declarații  |   GDPR  |   Acces mass-media Ón spital  |   ACTIVITATE CONSILIU DE ETICA  
   Posturi  |   Servicii  |   Galerie Foto  |   Contact  |   Evenimente  |   Legislație  
Created by DirectWEB in 2009 ©